PRIVACY STATEMENT

 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met XLent, Minister Hartsenlaan 3, 1217 LR Hilversum.

 

Via de website van XLent worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. XLent acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. XLent is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-03-2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst kunt u bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. U gebruikt onze website als bedrijf en dan vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens om informatieaanvraag (via ons contactformulier) af te handelen:

 

• NAW gegevens

• Telefoonnummer

• Emailadres

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

 

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van Cookies:

 

• Eigen cookies

  Van onze Muse website

• Google Analytics

  Statistieken van onze pagina

• Google Re-marketing tag

  Voor het kunnen tonen van advertenties op basis van uw bezoek aan onze website

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. (Google Analytics)

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.